تبلیغات
مسایل دینی - چگونه می توانیم جوانان و نوجوانان را به نماز خواندن علاقمند کنیم؟

مسایل دینی

masaeledini.ir

 


برای این که نو جوانان به نماز خواندن علاقه پیدا کنند باید زمینه علاقه را از راه های زیر در آنها ایجاد کرد


1-آشنا کردن بچه ها با خداوند و ملموس کردن محبت خداوند برای آنان و گفتن نعمتهایی که به ما داده و این که نماز وسیله ای است برای تشکر از این نعمت ها

2-آسان جلوه دادن نماز و خود داری از سخت گیری و زیاده روی

3-دعوت عملی به نماز، کسی که دانش آموز را به نماز خواندن دعوت می کند  باید خود اهل نماز باشد و به آن اهمیت بدهد

4-ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان برای مقابله و مواجهه با تمسخرهای بچه های دیگر . چون ممکن است نو جوانی که اقدام به خواندن نماز می کند از طرف بچه های نادان مورد تمسخر قرار بگیرد

5- آشنایی نو جوانان با فواید نماز در قالب هنر مثل شعر و داستان وغیره

6-تشویق صحیح و مناسب مادی بعد از نماز خاندنش (دادن جایزه-بیرون بردن-خریدن چیزهای مورد علاقه اش)