مسایل دینی

enyakadi.ir

 

 

دستور نماز آیات

١٥٠٧ نماز آیات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد، و دستور آن این است كه انسان بعد از نیت، تكبیر بگوید و یك حمد و یك سوره تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد، دوباره یك حمد و یك سوره بخواند، باز به ركوع رود تا پنج مرتبه، و بعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.

١٥٠٨ در نماز آیات ممكن است انسان بعد از نیت و تكبیر و خواندن حمد،آیه‏هاى یك سوره را پنج قسمت كند و یك آیه یا بیشتر از آن را بخواند وبه ركوع رود و سر بردارد و بدون این كه حمد بخواند قسمت دوم همان سوره را بخواند و به ركوع رود و همین طور تا پیش از ركوع پنجم سوره را تمام نماید، مثلا به قصد سوره "قل هو الله احد" بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و به ركوع رود، بعد بایستد و بگوید: "قل هو الله احد" دوباره به ركوع رود و بعد از ركوع بایستد و بگوید: "الله الصمد" باز به ركوع رود و بایستد و بگوید: "لم یلد و لم یولد" و برود به ركوع بازهم سر بردارد و بگوید: "و لم یكن له كفوا احد" و بعد از آن به ركوع پنجم رود و بعداز سر برداشتن، دو سجده كند و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول بجا آورد و بعد از سجده دوم، تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.

١٥٠٩ اگر در یك ركعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در ركعت دیگر یك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت كند، مانعى ندارد.

١٥١٠ چیزهایى كه در نماز یومیه واجب و مستحب است، در نماز آیات هم واجب و مستحب مى‏باشد، ولى در نماز آیات مستحب است به جاى اذان و اقامه سه مرتبه به قصد امید ثواب بگویند: "الصلاة".

١٥١١ مستحب است بعد از ركوع پنجم و دهم بگوید "سمع الله لمن حمده" و نیز پیش از ركوع و بعد از آن تكبیر بگوید، ولى بعد از ركوع پنجم و دهم، گفتن تكبیر مستحب نیست.

١٥١٢ مستحب است پیش از ركوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند،و اگر فقط یك قنوت پیش از ركوع دهم بخواند، كافى است.

١٥١٣ اگر در نماز آیات شك كند كه چند ركعت‏خوانده و فكرش به جایى نرسد،نماز باطل است.

١٥١٤ اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اول است‏یا در ركوع اول ركعت دوم،و فكرش به جایى نرسد، نماز باطل است. ولى اگر مثلا شك كند كه چهار ركوع كرده یا پنج ركوع، چنانچه براى رفتن به سجده خم نشده، باید ركوعى را كه شك دارد بجا آورده یا نه، بجا آورد. واگر براى رفتن به سجده خم شده، باید به شك خود اعتنا نكند.

١٥١٥ هر یك از ركوعهاى نماز آیات ركن است كه اگر عمدا یا اشتباها كم یا زیاد شود، نماز باطل است.

(رساله امام خمینی) 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic