مسایل دینی بهترین راهنما برای یافتن پاسخ سوالات دینی ( دنیایی و اخرتی) http://enyakad.ir 2020-10-28T15:42:26+01:00 text/html 2015-08-17T05:20:52+01:00 enyakad.ir mansour - قران http://enyakad.ir/post/29 <div align="center"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/qaraat" target="" title="">قراعت 15 ایه از قران توسط ایت الله خامنه ای</a><br><br><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/parhizkar" target="" title="">قراعت استاد پرهیزکار همراه با ترجمه&nbsp; گویا</a><br><br></font><br><font size="5"><font size="4"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/4sejdehewajeb" target="" title="سوره های سجده دار">سوره های سجده دار کدامند؟<br></a></font></font></div> text/html 2015-08-17T04:46:49+01:00 enyakad.ir mansour - زیارت عاشورا http://enyakad.ir/post/28 <div align="center"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#FF0000"><font size="5">زیارت عاشورا</font><br></font></font></b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#FF0000"><font size="1">&nbsp;</font></font><font size="3"><font size="2"><font size="1">(با صدای مداحان مختلف)</font></font></font></font><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font size="3"><font size="2"><br><br><br></font><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8206751218/ziarat_ashura_ahangaran.mp3.html" target="" title="">اهنگران</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://s6.picofile.com/file/8206753600/ziarat_ashura_mansuri.mp3.html" target="" title="">منصوری</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://s6.picofile.com/file/8206752326/ziarat_ashura_arzi.mp3.html" target="" title="">ارضی</a><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8206752826/ziarat_ashura_hadadian.mp3.html" target="" title="">حدادیان</a>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://s3.picofile.com/file/8206753326/ziarat_ashura_khalaj.mp3.html" target="" title="">خلج</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href="http://s6.picofile.com/file/8206753826/ziarat_ashura_taheri.mp3.html" target="" title="">طاهری</a><br><br></font></font></b></div> text/html 2015-08-12T05:20:05+01:00 enyakad.ir mansour - چگونه می توانیم جوانان و نوجوانان را به نماز خواندن علاقمند کنیم؟ http://enyakad.ir/post/26 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/alaghe_be_nemaz" target="" title="علاقه به نماز">چگونه می توانیم جوانان و نوجوانان را به نماز خواندن علاقمند کنیم؟&nbsp;&nbsp;</a></b></font></div> text/html 2015-05-18T14:40:02+01:00 enyakad.ir mansour - نرم افزار استفتاعات رهبری http://enyakad.ir/post/24 <u><font color="#3366FF" size="4"> <b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font></u><div align="center"><font color="#333333" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دانلود نرم افزار استفتاعات رهبری</font></b></font><u><font color="#3366FF" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></u></div><font color="#3333FF" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://s3.picofile.com/file/8189087150/Esteftaat_Rahbari_masaeledini_.exe.html" target="" title="دانلود برای xp,vista"><br></a></font></b></font><div align="center"><font color="#3333FF" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://s3.picofile.com/file/8189087150/Esteftaat_Rahbari_masaeledini_.exe.html" target="" title="دانلود برای xp,vista">برای کامپیوتر&nbsp; </a><br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000"><a href="http://s3.picofile.com/file/8189087150/Esteftaat_Rahbari_masaeledini_.exe.html" target="" title="دانلود برای xp,vista">&nbsp;</a></font></span></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><a href="http://s6.picofile.com/file/8189089350/Esteftaat_Khamenei_masaeledini_.apk.html" target="" title=""> </a></font></span></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000"><a href="http://s6.picofile.com/file/8189089350/Esteftaat_Khamenei_masaeledini_.apk.html" target="" title="">برای گوشیهای اندروید</a></font></span><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8206776500/khameneie_jar.jar.html" target="" title=""><font color="#3333FF" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">برای گوشیهای جاوا</font></b></font></a></font></b></font><u><font color="#3366FF" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></u></div><u><font color="#3366FF" size="4"> </font></u> text/html 2014-02-05T13:12:21+01:00 enyakad.ir mansour - اهنگهای مذهبی http://enyakad.ir/post/23 <div align="center"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/alifani" target="" title="اهنگهای علی فانی"><div align="center"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اهنگهای علی فانی</font></b></font></div></a><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/alifani" target="" title="اهنگهای علی فانی"><div align="center"><br></div></a></div> text/html 2012-10-02T05:21:12+01:00 enyakad.ir mansour - تقلید http://enyakad.ir/post/22 <div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/taghlidkardan" target="" title="چرا باید در مسایل دینی مقلد باشیم؟">چرا باید در مسایل دینی مقلد باشیم؟</a></font></b></div> text/html 2012-07-24T13:13:24+01:00 enyakad.ir mansour - محاسبه سن تکلیف دختران و پسران http://enyakad.ir/post/21 <div align="center"><font style="font-weight: bold;" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/blough" target="" title="حاسبه سن تکلیف">نحوه محاسبه سن تکلیف دختران و پسران از تاریخ تولد شمسی</a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></div> text/html 2012-02-22T07:16:02+01:00 enyakad.ir mansour - مسجد http://enyakad.ir/post/19 <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"></font><div align="center"><font style="color: rgb(0, 0, 102);" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/mostahabatemasjed" target="" title="مستحبات مسجد">مستحبات مسجد</a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(51, 102, 255);" align="center"><div style="text-align: center;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 102);" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/makrohatemasjed" target="" title="مکروحات مسجد">مکروهات مسجد</a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br><br><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/ahkamemasjed" target="" title="احکام مسجد">احکام مسجد</a><br></font></div> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font> text/html 2012-02-21T07:09:26+01:00 enyakad.ir mansour - قیامت http://enyakad.ir/post/17 <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);"> <div align="center"><font size="4"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/mahshar" target="" title="کیفیت حضور در محشر">شهادت فرشتگان در قیامت</a></font><br></div><div align="center"><br><font size="4"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/hozordarghiyamat" target="" title="">وضعیت مردم در قیامت</a></font><br><br><font size="4"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/soreahya" target="" title="">وضعیت مردم بعد از دمیدن در صور </a></font><br><br><font size="4"><font color="#3333FF"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/hesabrasi" target="" title="">چگونگی حسابرسی در قیامت</a></font></font><br><br><font size="4"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/raftanbejahanam" target="" title="">دیدن اعمال خود در قیامت و رفتن به جهنم</a></font><br></div><font size="4"><br></font></div> text/html 2012-02-21T06:52:29+01:00 enyakad.ir mansour - ای خدا مرگ حتمیه ؟؟؟؟ http://enyakad.ir/post/16 <p style="text-align: center;"><font color="#3333FF" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/waykhoda" target="" title="وای !! یعنی منم میمیرم ؟؟؟؟؟"><br></a></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#3333FF" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="font-size: large;">وای !!&nbsp; یعنی منم میمیرم ؟؟؟؟؟</span></font></p><font color="#3333FF" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#3333FF" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="font-size: large;">وقتی مردم زیر خاک میزارنم ؟؟</span></font></p><p style="text-align: center;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/waykhoda" target="" title="وای !! یعنی منم میمیرم ؟؟؟؟؟"><br></a></font></p><p style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font color="#FF6666" size="3"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/waykhoda" target="" title="وای !! یعنی منم میمیرم ؟؟؟؟؟">ادامه مطلب</a></font></p> text/html 2012-02-17T06:59:17+01:00 enyakad.ir mansour - نصیحت های آیت الله بهجت http://enyakad.ir/post/15 <div style="text-align: center; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font size="3"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/bahjad3didanehazrat" target="" title="دیدن امام زمان"><font color="#3366ff">دیدن امام زمان</font></a><br><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/bahjat2moezeh" target="" title=" کسانی که تقاضای موعضه دارند"><br>کسانی که تقاضای موعضه دارند</a><br><br><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/eslahenafs" target="" title="اصلاح نفس">اصلاح نفس</a><br><br><br></font></div> text/html 2011-02-12T06:41:34+01:00 enyakad.ir mansour - شب اول قبر http://enyakad.ir/post/14 <h2 style="text-align: center; font-style: italic; font-weight: bold;" class="title icon" align="center"><font color="#3366ff" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/nakirwamonkar" target="" title="اتفاقات شب اول قبر">اتفاقات شب اول قبر</a></font></h2><div align="center"><br><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="4"><font color="#3366FF"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/shabeawaleghabr" target="" title="شب اول قبر به روایت شاهد زنده"><div style="text-align: center;">شب اول قبر به روایت شاهد زنده</div></a></font></font></div><div align="center"><br><br></div><div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold;" align="center"><font size="4"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/shabeawaleghabr" target="" title="شب اول قبر به روایت شاهد زنده"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-style: italic;"></span></span></a><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-style: italic;"></span></span><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/khanewahshat" target="" title="خانه وحشت">خانه وحشت</a><br><br><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/dafeeazabeghabr" target="" title=" چیزهایى كه عذاب قبر را برطرف مى کند"><font color="#3333ff">&nbsp; چیزهایى كه عذاب قبر را برطرف مى&nbsp;کند</font></a></font></div><div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; font-weight: bold;"><font size="4"><br></font></div> text/html 2011-02-01T03:58:10+01:00 enyakad.ir mansour - رساله های توضیح المسایل http://enyakad.ir/post/12 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=2" target="" title="" style="color: rgb(0, 0, 153);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">توضیح المسایل امام خمینی&nbsp;</font></a></div> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><div style="text-align: center;"><font color="#000099"><br></font></div><font style="color: rgb(0, 0, 153);"><div style="text-align: center;"><a href="http://persian.makarem.ir/masael/" target="" title="" style="color: rgb(0, 0, 153);">توضیح المسایل آیت الله&nbsp; مكارم شیرازی&nbsp;</a></div></font><div style="text-align: center;"><font color="#000099"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 153); text-align: center;"><a href="http://persian.makarem.ir/estefta/" target="" title="">استفتاعات آیت الله مكارم شیرازی</a></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099"><br></font></div><font style="color: rgb(0, 0, 153);"><div style="text-align: center;"><a href="http://www.wilayah.org/tree/index.php?catid=49" target="" title="">استفتاعات جدید آیت الله خامنه ای</a><br><br></div></font></font><div style="text-align: center; font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><a href="http://www.aviny.com/ahkam/ResalehSafiGolpaygani/index.aspx" target="" title=" رساله توضیح المسایل ایت الله صافی گاپایگانی">رساله توضیح المسایل ایت الله صافی گاپایگانی</a></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><font style="color: rgb(0, 0, 153);" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><div style="text-align: center;"><a href="http://www.aviny.com/ahkam/resalehbahjat/index.aspx" target="" title="">رساله احکام آیت الله بهجت</a></div></font> text/html 2011-02-01T02:22:10+01:00 enyakad.ir mansour - نمازها http://enyakad.ir/post/10 <div style="text-align: center;" align="center"><font color="#3333FF" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><a style="font-weight: bold;" href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/amozeshenemaz" target="" title="اموزش نماز">آموزش نماز </a><br><br><font style="font-weight: bold;"><a href="http://www.hawzah.net/Hawzah/Questions/QuestionView.aspx?LanguageID=1&amp;QuestionId=7346" target="" title=""><i>نماز شب</i></a></font><br><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> <b><i><div style="text-align: center;"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/nemazeayat" target="" title="">&nbsp; &nbsp;نماز ایات&nbsp;</a></div></i></b></font></div><font color="#3333FF" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br><b><i><div style="text-align: center;"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/nemazafetrghorban" target="" title="">&nbsp; &nbsp;نماز عید فطر و قربان</a></div></i></b></font><font color="#3333FF" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font><div style="text-align: center;"><font color="#3333FF" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><i><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/nemazewahshat" target="" title="نماز وحشت">&nbsp; &nbsp;نماز وحشت</a></i></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333FF" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333FF" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><a href="http://masaeledini.mihanblog.com/extrapage/nemazehajat" target="" title="نماز حاجت پنجشنبه"><b>نماز حاجت</b></a></font></div> text/html 2011-01-29T13:51:53+01:00 enyakad.ir mansour - بانک احادیث چهارده معصوم http://enyakad.ir/post/7 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">صدها حدیث در موضوعات :</font></div> <div style="text-align: center; "><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center; "><a href="http://www.aviny.com/hadis-mozooee/hadis-farsi.aspx" target="" title="احادیث شیعه"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://www.aviny.com/hadis-mozooee/hadis-farsi.aspx" target="" title="احادیث شیعه">اعتقادی-سیاسی-</a><a href="http://www.aviny.com/hadis-mozooee/hadis-farsi.aspx" target="" title="احادیث شیعه">اقتصادی-عبادی-اخلاقی-اجتمایی</a></font></a></div> text/html 2011-01-12T06:06:35+01:00 enyakad.ir mansour - پایگاههای اطلاع رسانی مراجع محترم تقلید http://enyakad.ir/post/6 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.bahjat.org/" target="" title="سایت ایت الله بهجت" style="font-size: small;"><font color="#3366ff"><b>آیت الله محمد تقی بهجت (ره)</b></font></a></div> <font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2" color="#3366ff"><div style="text-align: center;"><b><br></b></div></font><div style="text-align: center;"><a href="http://www.imam-khomeini.com/" target="" title="سایت رهبر كبیر انقلاب"><font size="2" color="#3366ff"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp;آیت الله سید روح الله خمینی(ره)</b></font></a></div><font color="#3366ff"><b><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.wilayah.org/langs/fa/" target="" title="ایت الله خامنه ای" style="font-size: small;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;آیت الله سید علی خامنه ای</a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Tahoma"><br></font></div></b></font><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><div style="text-align: center;"><a href="http://www.vahid-khorasani.ir/" target="" title="وحید خراسانی"><font color="#3366ff"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp;آیت الله حسین وحید خراسانی</b></font></a></div><font face="Tahoma" color="#3366ff"><div style="text-align: center;"><b><br></b></div></font><div style="text-align: center;"><a href="http://www.saafi.net/" target="" title=""><font face="Tahoma" color="#3366ff"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp;آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی</b></font></a></div><font face="Tahoma" color="#3366ff"><div style="text-align: center;"><b><br></b></div></font><div style="text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><a href="http://persian.makarem.ir/" target="" title=""><font color="#3366ff"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp;آیت الله ناصر مکارم شیرازی</b></font></a></span></div><font style="color: rgb(51, 51, 255);" face="Tahoma"><a href="http://www.makaremshirazi.org/"><span style="text-decoration: none;"></span></a></font></font>